All stories tagged as "sheenyu"

Enslaved Mind (Chapters 21-26)

Written by shobe.sheen on

CHAPTER 21 Stalker Mom "HIJA, baka mahipan ka ng masamang hangin at hindi mo na maigalaw 'yang leeg mo," tudyo kay Monique ng kanyang Yaya Merc...