All stories tagged as "parenting"

Kasunduan.Kaibigan.Samahan

Written by phil_gabriel73 on

Matalik na magkaibigan si Ash at Bailey since high school and college. Nang mag-graduate sila, nag-decide si Ash mag-abroad para doon makipagsapalaran...