All stories tagged as "Interracial Sex"

Dog Stud

Written by Mr.M on

Holy shit!Parang nagkatoto ang kaniyang kanina pang inaasam na mangyari.Salamat sa kaniyang aso na si Damian. 'Uhum!' 'Huh?!Oh my God!Uh...it's not wh...

Dog Stud

Written by Mr.M on

'So how do these 2 start their breeding?' 'Uhhh...You hold on to Rita and have her be facing you,while I manouver Damian to her rear.My dog will first...

Dog Stud

Written by Mr.M on

'BLIDIT!' Nilingon niya ang kaniyang narinig.Binasa yung txt msg sa kaniyang CP.Sumimangot at iiling iling sa sarili niya.Sa lahat pa nang pagkakataon...