All stories of sexy_tin

Isang Pag-alala

Written by sexy_tin on

Disclaimer: Ang kwento kong ito ay una ko nang naisulat sa ibang website. Sa kadahalinang nais ng inyong lingkod na maipreserba ang kwentong ito, mul...

A Kiss Of Twilight

Written by sexy_tin on

Disclaimer: My story was posted sometime in 2009. Some years later, the site closed. Fortunately, I was able to post a copy of this story in another ...