All stories of hahappytrust

ADP Book 1 - Ang Dalawang Pagkatao

Written by hahappytrust on

ADP -Ang Simula Ako si Julian, tigapagmana ng isang malaking negosyo sa madaling salita tipical billionaire o higit pa. Graduate ng Business Admin. I...