All stories of Bulik2013

Bangungot Ng Nakaraan 6

Written by Bulik2013 on

PAALALA: Naglalaman ng mga salitang may kabastusan at may tema ng karahasan, tanging mga nasa hustong gulang lamang na labing walong taon pataas ang...

Bangungot Ng Nakaraan 5

Written by Bulik2013 on

PAALALA: Naglalaman ng mga salitang kabastusan at my tema ng karahasan, tanging mga nasa hustong gulang na labingwalong taon pataas lamang ang pinah...

Bangungot Ng Nakaraan 4

Written by Bulik2013 on

Paalala Naglalaman ng mga salitang kabastusan, at may tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang na labing walong taon pataas lamang ang p...

Bangungot Ng Nakaraan 3

Written by Bulik2013 on

Paalala Naglalaman ng mga salitang kabastusan, at my tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang na labing walong taon pataas lamang ang pina...

Bangungot Ng Nakaraan 2

Written by Bulik2013 on

PAALALA Naglalaman ng mga salitang kabastusan, at may tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang lamang na labing walong taon pataas ang pin...

Bangungot Ng Nakaraan

Written by Bulik2013 on

PAUNAWA: Naglalaman ng mga salitang kabastusan at may tema ng karahasan.Tanging may edad labing walong taon pataas lamang ang pinahihintulutan na ma...